Gedeputeerden Rijzebol en Homan bezoeken Makeport Mercurius

Martin van der Leest, voorzitter van de coöperatie Makeport Mercurius, is blij met de belangstelling vanuit de provincie voor het initiatief Makeport Mercurius. “Vandaag mochten wij gedeputeerden IJzebrand Rijzebol en Nienke Homan ontvangen,” benoemt Van der Leest. “Samen met burgemeester Klaas Sloots, wethouder Goedhart Borgesius, bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio hebben wij vandaag onze plannen mogen toelichten. Makeport Mercurius wil van de regio namelijk dé maakregio van Noord-Nederland maken. We gaan met de regionale bedrijven gezamenlijk innoveren. In deze innovatie versterken we niet alleen de regionale economie, maar we bieden leerlingen en studenten ook aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden.”

Een initiatief van de 3 O’s

Makeport Mercurius begon enige tijd geleden als een initiatief van ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeente Stadskanaal. De ambitie is om de samenwerking te versterken tussen de genoemde partijen. Zo krijgt het bedrijfsleven capaciteit voor innovatie én het onderwijs een structuur om leerlingen en studenten op te leiden in nauwe samenwerking met de praktijk. Het resultaat is een sterker regionaal bedrijfsleven, nieuwe verdienmodellen, werkgelegenheid en het behouden en versterken van het onderwijsaanbod. De focus hierbij ligt vooral op de maakindustrie en techniek, passend bij de identiteit van de regio.

Terug- en vooruitblik

Het initiatief Makeport Mercurius werd geformaliseerd in de zomer van 2019 tot de Coöperatieve Innovatiehub Veenkoloniën. Daarna hebben de founders zich toegelegd op het verwerven van financiële dekking voor de plannen. Belangrijkste onderdelen van deze plannen zijn het ontwikkelen van een fysieke locatie én het aantrekken van twee innovatiemanagers. Dit proces verliep langzaam maar voorspoedig; inmiddels is zicht op de benodigde subsidies zodat de opstart van Makeport Mercurius gefinancierd kan worden.

Naar verwachting kan na de zomer van 2021 de fysieke locatie worden ingericht én de expertise worden ingehuurd. Dat brengt het initiatief in een stroomversnelling. Het bedrijfsleven kan actief initiatieven voor innovatie aanleveren, die de innovatiemanagers vertalen naar concrete plannen die projectteams uitwerken. Deze projectteams van leerlingen en studenten zijn multidisciplinair; vanuit diverse opleidingen en niveaus. Een pilotproject dat voor Avitec is uitgevoerd door het Technasium van Ubbo Emmius heeft aangetoond dat dit voor zowel het bedrijf als voor de leerlingen en studenten een aantrekkelijke aanpak is. Bovendien initiëren de aangesloten leden ook al binnen hun bedrijven allerlei zaken – initiatieven zoals de Avitec Academy – die straks binnen Makeport Mercurius zullen worden opgenomen en versterkt.

We kijken vol vertrouwen en enthousiasme uit naar de volgende fase en hopen daarbij op steun van alle partners.

Contact

Voor meer vragen of informatie kan contact worden opgenomen met voorzitter Martin van der Leest (mvdl@sealteq.com) of Winette de Graaf (winette.degraaf@fizieradvies.nl).

Terug

Vragen? Mail ons!

Vragen? Mail ons!

info@makeport.nl

Vragen en contact

Heb je vragen? Neem contact op via:
info@makeport.nl 
06 – 33 08 80 97 (Maarten van der Vlist)

Op de hoogte blijven

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en
ontvang nieuws in jouw mailbox.


Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

  • de financiële steun van het Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon;
  • het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland; en
  • de Regio Deal Oost-Groningen.