“In een uitdagende omgeving opgezet en gestimuleerd door ondernemers.”

 

Bert Dijkstra is algemeen directeur van de scholengemeenschap Ubbo Emmius. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs en de kwaliteit daarvan. ‘Als Ubbo Emmius vinden wij het belangrijk om een betekenisvolle rol in de regio te spelen en leerlingen voor en door de regio op te leiden’, aldus Bert.

Ubbo Emmius is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs dat breed georiënteerd is: van Praktijkonderwijs tot en met heet Gymnasium. De school heeft maar liefst vijf locaties in Stadskanaal, één in Onstwedde en één in Winschoten. Bij Makeport Mercurius is Bert secretaris en is aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Dat het onderwijs een plek krijgt binnen de coöperatie vindt hij heel belangrijk. ‘Ik zie het als mijn voornaamste rol om samen met de vertegenwoordiger van het Noorderpoort het onderwijs een plek te geven in Makeport Mercurius’, vertelt hij.

 

Innovatief centrum

Bert vindt het lastig om te zeggen hoe hij de toekomst van Makeport Mercurius ziet, maar hij hoopt dat het een innovatief centrum wordt. Een innovatief centrum waar ondernemers volop kansen zien en verdienmodellen kunnen ontwikkelen. ‘Voor het onderwijs zou het mooi zijn dat er in de toekomst leerlingen worden opgeleid voor en door bedrijven in nauwe samenwerking met Ubbo Emmius, maar vooral met het MBO’, spreekt Bert uit.

 

“Bedrijven en scholen hebben óók een maatschappelijke opdracht, namelijk bij te dragen aan de vitaliteit van een regio. Makeport Mercurius is een unieke kans om beide werelden bij elkaar te brengen en samen te werken aan kennis en innovatie.”

 

Geen commercieel belang

Vanuit een scholengemeenschap is er geen commercieel belang bij het initiatief. Als scholengemeenschap kun je expertise inbrengen op het gebied van scholing. Dit is voor Makeport Mercurius van cruciaal belang. Leerlingen van het Technasium kunnen bijvoorbeeld onderzoeks- en ontwerpopdrachten voor ondernemers uitvoeren. ‘We willen leerlingen graag kennis laten maken met de bedrijven in Stadskanaal. Laten zien wat voor interessante en innovatieve bedrijven binnen de gemeente gevestigd zijn. We willen graag een deel van onze leerlingen opleiden voor banen in de regio. Dit streven past perfect binnen wat we willen met de coöperatie Makeport Mercurius’.

Vragen? Mail ons!

Vragen? Mail ons!

info@makeport.nl

Vragen en contact

Heb je vragen? Neem contact op via:
info@makeport.nl 
06 – 33 08 80 97 (Maarten van der Vlist)

Op de hoogte blijven

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en
ontvang nieuws in jouw mailbox.


Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

  • de financiële steun van het Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon;
  • het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland; en
  • de Regio Deal Oost-Groningen.