Nieuws

Vanuit onderwijs, ondernemers en overheid is veel belangstelling voor wat wij doen bij Makeport Mercurius. Met de subsidie van provincie Groningen brengen we onze plannen verder!  De subsidie is voor het uitbouwen van het vakonderwijs om leerlingen, werkzoekenden en zij-instromers op te leiden tot vakmensen in de maakindustrie.

Samen vieren

We vierden deze subsidietoekenning samen op het Makeport-terrein. Voorzitter Martin van der Leest benutte een paar minuten voor het delen van de stand van zaken binnen Makeport Mercurius. De gedeputeerde van provincie Groningen, Tjeerd van Dekken, deed een woordje over de subsidie. Hierin benoemde hij de gemeenschappelijke doelstellingen van Makeport Mercurius en de provincie in het aanbieden van opleidingsmogelijkheden in kansrijke sectoren, zoals de techniek en milieu- bouw- en energiesector. Met het vakonderwijs wordt geïnvesteerd in talent en werkgelegenheid. Werk is de sleutel voor een goed leven en een levendige regio. Dus goed voor de toekomst van Stadskanaal én van Groningen.

Onderwijs

Bert Dijkstra (directeur Ubbo Emmius) en Astrid Kramer (directeur Noorderpoort Sportparklaan) lichtten toe hoe de subsidie wordt ingezet in het kader van onderwijs met oog voor de praktijk. Er zijn nu twee doelgroepen: leerlingen die binnen het huidige schoolsysteem vastlopen en leerlingen die goed tot hun recht komen in het leren in de praktijk. Deze studenten hebben een verrijkt onderwijsproces door de link met de praktijk die Makeport Mercurius mogelijk maakt. Beide scholen investeren hierin met medewerkers om vorm te geven aan de samenwerking met het bedrijfsleven.

Technisch talent

Aansluitend maakten we een rondje over het terrein, naar onder andere de praktijklokalen. Hier vertelden aanwezige leerlingen waar ze mee bezig waren. Bijvoorbeeld een jongen die op school is vastgelopen en nu wél structureel bij Makeport Mercurius in de praktijk leert en werkt aan diplomering. Een win win-situatie: voor de school een zinvolle oplossing búiten de reguliere mogelijkheden, maar zeker ook voor de leerling en voor toekomstige bedrijven die technisch talent kunnen gebruiken.

Volwaardige locatie met ruimte voor ontwikkeling

We werken hard aan de renovatie van dit industriële erfgoed. Zo ontstaat een volwaardige locatie voor onderwijs aan Ubbo Emmius (VO), Noorderpoort (mbo) en andere onderwijsinstellingen. Ook om- en bijscholing vindt een plek bij Makeport Mercurius, zoals GAP en Avitec Acadamy nu doen. Voor ondernemers hebben we binnenkort ruimte voor start-ups en scale-ups.